News * 新闻‎ > ‎

4月22日葡萄酒贸易讲座

posted 7 Apr 2012, 05:33 by Kandy Wclub
4月22号培训讲座:
          主题“红酒贸易流程+联欢”现在开始报名参加。
活动内容:1)红酒贸易讲座
          2) 微话题讨论(橄榄油贸易+葡萄酒品种)
          3)品酒
          4)联欢
名额有限,报满为止(会员免费,非会员20/人)
时间:4月22号 14:00
地址:2215 Princes Highway, Mulgrave, Vic 3170
Comments